Advokat Cecilia Runesson

Advokat Cecilia Runesson bedriver sin verksamhet på Köpmangatan 15 i Gamla Stan, Stockholm. Cecilia Runesson är specialiserad på familjerätt och undervisar i detta ämne på Stockholms Universitet. Vid sidan om familjerätten omfattar verksamheten även allmän civilrätt och processrätt.

Utbildning och erfarenhet

 • Jur. kand. Stockholms Universitet
 • Notarietjänstgöring Länsrätten i Nyköping
 • Notarietjänstgöring Länsrätten i Stockholms län
 • Biträdande jurist Gustafslunds Advokatbyrå
 • Biträdande jurist Lewis Advokatbyrå
 • Advokat och delägare Lewis Advokatbyrå
 • Delägare Gamla Stans Advokatbyrå
 • Lärare på juristlinjen Stockholms universitet
 • Lärare och kursansvarig vid Ersta-Sköndal högskola uppdragsutbildningen
 • Innehavare Advokat Cecilia Runesson AB

Verksamhetsområden

 • Bodelningar samt bodelningsförättaruppdrag
 • Boutredningar och arvskiften samt uppdrag som boutredningsman
 • Upprättande av äktenskapsförord och testamenten
 • Allmän civilrätt och processrätt