Arvode

Advokatbyrån följer advokatsamfundets regler om god advokatsed vid bestämmande av arvode, dvs. att arvodet ska vara skäligt. Vid bestämmande av vårt arvode väger vi bland annat in hur lång tid ditt ärende kommer att ta och hur komplicerat det är. När du anlitar oss får du information om hur priset kommer att beräknas och hur faktureringen kommer att gå till. I vissa tidsbegränsade ärenden såsom upprättande av testamente eller gåvobrev kan vi ofta ge en uppskattning av kostnaden på förhand, men i övriga ärenden är det svårt att lämna en precis prognos eftersom det beror på hur ärendet kommer att utvecklas. För mer information om vår debitering är du välkommen att kontakta oss.

Ombudskostnader inom området ekonomisk familjerätt är i huvudsak privatfinansierad. Vid tvist i domstol finns det möjlighet att ansöka om rättsskydd via hemförsäkringen. Försäkringsbolagen beviljar dock i regel inte rättsskydd för tvister mellan före detta makar eller sambor.

Som konsument har du möjlighet att få arvodestvister eller andra ekonomiska krav mot en advokat eller advokatbyrå prövad av Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Mer information om konsumenttvistnämnden hittar du på Advokatsamfundets hemsida – Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.

I kontorsgemenskap med Therese Ström Advokatbyrå AB, Advokat Gunilla Olsson AB och Advokat Axeheim AB

advokatsamfundet logo

Advokat Cecilia Runesson AB

Orgnummer 556662-9480

Södra Agnegatan 29

112 29 Stockholm

Tel: +46 (0)8 21 48 84

administration@runesson.se