Verksamhetsområden

Vi lämnar rådgivning och biträder vid upprättandet av

 • Bodelningsavtal
 • Äktenskapsförord
 • Samboavtal
 • Bouppteckningar
 • Arvskiften
 • Testamenten
 • Gåvobrev
 • Skuldebrev

Vi åtar oss uppdrag som 

 • Bodelningsförrättare
 • Boutredningsman
 • Skiftesman
 • Ombud i bodelningar och boutredningar
 • Ombud i tvister gällande arv, gåva och testamente

Vi lämnar även rådgivning om du inför ett äktenskap eller samboskap vill se över era ekonomiska mellanhavanden till undvikande av en tvist vid en eventuell separation.

I kontorsgemenskap med Therese Ström Advokatbyrå AB, Advokat Gunilla Olsson AB och Advokat Axeheim AB

advokatsamfundet logo

Advokat Cecilia Runesson AB

Orgnummer 556662-9480

Södra Agnegatan 29

112 29 Stockholm

Tel: +46 (0)8 21 48 84

administration@runesson.se