Om oss

OM BYRÅN

Vi är en mindre advokatbyrå med kontor på Kungsholmen i centrala Stockholm. Vi åtar oss uppdrag som bodelningsförrättare, boutredningsmän och skiftesmän och biträder som ombud i tvister gällande bodelning, arv, testamenten eller gåvor. Vi biträder även vid upprättande av bland annat bouppteckningar, arvskiften, bodelningsavtal och testamenten samt andra avtal av familjerättslig karaktär såsom gåvobrev eller samboavtal.

Advokattiteln, till skillnad från exempelvis juridisk rådgivare, är en skyddad titel och utgör en kvalitetsstämpel. Som advokatbyrå står vi under tillsyn av Sveriges advokatsamfund och vår verksamhet följer samfundets regler om god advokatsed vilkas huvudsakliga uppgift är att tillvarata klientens intresse genom att bland annat garantera vår lojalitet gentemot klienten, vårt oberoende, vår tystnadsplikt samt vår skyldighet att se till att det inte finns några intressekonflikter i våra uppdrag.

Cecilia Runesson startade advokatbyrån år 2010 och har sedan dess huvudsakligen inriktat sig på den ekonomiska familjerätten och advokatbyrån är idag specialiserad på ekonomisk familjerätt och erbjuder kvalificerad rådgivning inom området. Cecilia Runesson har vid sidan av sin advokatverksamhet undervisat i ekonomisk familjerätt på juristprogrammet vid Stockholms universitet och håller kurser i bodelningar och boutredningar för andra verksamma jurister via Fakultetskurser och JURA.

VI SOM ARBETAR HÄR

Cecilia Runesson, advokat

Cecilia Runesson, advokat

Cecilia Runesson är advokat och medlem i Sveriges advokatsamfund sedan år 2000. Cecilia Runesson är specialiserad på ekonomisk familjerätt med många års erfarenhet. Utöver sin advokatverksamhet har Cecilia Runesson undervisat i ekonomisk familjerätt på juristprogrammet vid Stockholms universitet och håller kurser om bodelningar och boutredningar för andra verksamma jurister via Fakultetskurser och JURA. Innan Cecilia Runesson startade sin egen advokatbyrå 2010 har hon bland annat varit delägare i Gamla stans Advokatbyrå och Lewis Advokatbyrå.

 

E-post: cecilia@runesson.se

Telefon: 08-21 48 84

Thorun Runesson, biträdande jurist

Thorun Runesson, biträdande jurist

Thorun Runesson har arbetat på advokatbyrån sedan 2015 och som biträdande jurist sedan sin juristexamen vid Stockholms universitet 2019 med uppehåll för tingstjänstgöring vid Stockholms tingsrätt hösten 2020 till våren 2022. Sedan hösten 2022 är Thorun Runesson även engagerad som lärare grundkursen i ekonomisk familjerätt på juristprogrammet vid Stockholms universitet. Under studietiden har Thorun Runesson varit sommarnotarie vid Förvaltningsrätten i Stockholm och Gotlands tingsrätt.

 

E-post: thorun@runesson.se

Telefon: 08-21 48 84

I kontorsgemenskap med Therese Ström Advokatbyrå AB, Advokat Gunilla Olsson AB och Advokat Axeheim AB

advokatsamfundet logo

Advokat Cecilia Runesson AB

Orgnummer 556662-9480

Södra Agnegatan 29

112 29 Stockholm

Tel: +46 (0)8 21 48 84

administration@runesson.se